narodowe siły zbrojne co to znaczy

Definicja NARODOWE SIŁY ZBROJNE (NSZ) w historii Polski: światowej; powstała wskutek rozłamu w NOW

Definicja NARODOWE SIŁY ZBROJNE (NSZ)

Co to znaczy NARODOWE SIŁY ZBROJNE (NSZ): konspiracyjna organizacja wojskowa w momencie II wojny światowej; powstała wskutek rozłamu w NOW; w VII 1942 okręgi kielecki, radomski, lubelski i rzeszowski NOW, wspólnie z częścią sztabu tej organizacji na czele z I. Oziewiczem, odmówiły scalenia z AK, a w VIII 1942 powołano do życia nową konspirację wojskową; zajęła ona wrogą postawę wobec ZSRR i tworzącego się w Polsce obozu komunistycznego ( PPR), a Plan "Burza" uznawała za błąd polityczny; po połączeniu z istniejącą od 1939 organizacją wojskową ONR - Związkiem Jaszczurczym - prowadziła walkę bieżącą w ramach tak zwany Akcji Specjalnej (antyniemiecka dywersja i sabotaż i pokonywanie partyzantki radzieckiej, komunistycznej i oddziałów ukraińskich nacjonalistów represjonujących ludność polską na kresach wschodnich); część oddziałów organizacji, raczej członków NOW, podporządkowała się w l. 1943-1944 Komendzie Głównej AK akceptując decyzje o biernym ustosunkowaniu wobec wkraczających do Polski oddziałów radzieckich, jednak przewarzająca część, raczej wywodząca się ze Związku Jaszczurczego, kontynuowała walkę samodzielnie, a po koncentracji latem 1944 stworzona w lasach kieleckich Brygada Świętokrzyska w sile około 850 ludzi i dowodzona poprzez A. Dąbrowskiego zdecydowała się na przekroczenie granicy z Niemcami (po zakończeniu wojny weszła w skład 2 Korpusu PSZ); w 1945 oddziały pozostałe w państwie w części weszły w skład Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ( podziemie niepodległościowe w Polsce), a w części prowadziły samodzielne akcje przeciwko UB i NKWD; w powojennych procesach 66 członków organizacji skazano na karę śmierci; siły organizacji szacowano w 1944 na 70-75 tys. żołnierzy, a po akcji scaleniowej spadły one do około 65 tys. żołnierzy; komendanci: I. Oziewicz (1942-1943); T. Kurcyusz (1943-1944); p. o. S. Nakoniecznikoff-Klukowski, Z. Broniewski (1944-1945); S. Kasznica (1945-1947)

Czym jest NARODOWE SIŁY ZBROJNE (NSZ) znaczenie w Słownik definicji N .