nowela sierpniowa co to znaczy

Definicja NOWELA SIERPNIOWA w historii Polski: ustawa zmieniająca konstytucję marcową z 1921

Definicja NOWELA SIERPNIOWA

Co to znaczy NOWELA SIERPNIOWA: po zamachu majowym uchwalona 2 VIII 1926 poprzez sejm ustawa zmieniająca konstytucję marcową z 1921; upoważniła prezydenta do rozwiązania sejmu i senatu przed upływem kadencji i do wydawania w momencie tak zwany ferii parlamentarnych (pomiędzy kadencjami) rozporządzeń z mocą ustawy ( tak zwany dekretów), które wymagały następnie aprobaty sejmu; wzmacniało to wedle postulatami sanacji władzę wykonawczą.

Czym jest NOWELA SIERPNIOWA znaczenie w Słownik definicji N .