ordynacja co to znaczy

Definicja ORDYNACJA w historii Polski: zasady majoratu (starszeństwa) w linii męskiej bez prawa

Definicja ORDYNACJA

Co to znaczy ORDYNACJA: tworzyły się od XVI w. jako majątki rodowe, dziedziczone wg zasady majoratu (starszeństwa) w linii męskiej bez prawa podziału i zbywania, w celu zapobieżenia rozdrabniania latyfundiów magnackich; właściciel (ordynat) zobowiązany był równocześnie do zapewniania środków utrzymania dla członków rodu; największe ordynacje należały do rodów: Potockich, Radziwiłłów, Chreptowiczów, Branickich, Tarnowskich, Lubomirskich i Zamoyskich.

Czym jest Ordynacja znaczenie w Słownik definicji O .