nacjonaltów ukraińskich co to znaczy

Definicja ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW w historii Polski: partia nacjonalistyczna; po

Definicja ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW

Co to znaczy ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW: (Orhanizacija Ukrajinśkych Nacionalistiw) - ukraińska partia nacjonalistyczna; po porozumieniu w 1927 ukraińskich nacjonalistów i utworzeniu Związku Ukraińskich Nacjonalistów w 1929 powstała partia polityczna kontynuująca działalność Ukraińskiej Organizacji Wojskowej; głosiła ona hasła niepodległościowe i dążyła do utworzenia niepodległej zjednoczonej Ukrainy; jej działalność skupiała się na terenie Małopolski Wschodniej; była zarazem partią polityczną (z organizacjami młodzieżowymi) i organizacją wojskową; wspomagana poprzez wywiad niemiecki dokonywała zamachów terrorystycznych, między innymi na przedstawicieli władz polskich: T. Hołówkę i B. Pierackiego; w kampanii wrześniowej w 1939 jej członkowie tworzyli batalion "Nachtigal" (Słowik), walczący u boku armii niemieckiej pod Lwowem i dokonywali rzezi ludności polskiej na kresach; w 1940 doszło do rozłamu w partii na "rewolucjonistów" (S. Bandera) i "solidarystów" (A. Melnyk); współpracowały one z Niemcami tworząc ukraińską Dywizję SS "Galizien" (Hałyczyna) i UPA; po wojnie jej działalność zamarła z powodu represji polskich i radzieckich, a część działaczy wyemigrowała na Zachód; władze składały się ze zgromadzenia (Sbor) i kierownictwa (Prowid).

Czym jest Nacjonalistów Ukraińskich Organizacja znaczenie w Słownik definicji O .