pogłówne co to znaczy

Definicja POGŁÓWNE histori Polski. Słownik od XIV w. od osoby ( od głowy ), którego płatnikami byli

Definicja POGŁÓWNE

Co to znaczy POGŁÓWNE: podatek pobierany od XIV w. od osoby ("od głowy"), którego płatnikami byli między innymi Żydzi, szlachta bez majątku ("gołota"), a od końca XVI w. także chłopi.

Słownik PLEMIĘ:
Czym jest przedpaństwowa forma organizacji politycznej; związek rodów na bazie wspólnych interesów obronnych i gospodarczych pogłówne.
Słownik POWSTANIE CHMIELNICKIEGO:
Czym jest jako jedno z powstań Kozaków zaporoskich z powodu niedotrzymania zobowiązań związanych z rejestrem podjętych przed planowaną wyprawą turecką poprzez Władysława IV Wazę i osobistych uraz przywódcy pogłówne.
Słownik PONIŃSKI ADAM:
Czym jest 1773 podskarbi ogromny koronny; marszałek sejmu rozbiorowego w 1773 pobierający stałą pensję od obcych dworów; uczestniczył w konfederacji w Radomiu; skazany poprzez sąd sejmowy na banicję w 1790 za pogłówne.
Słownik POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI (PAU):
Czym jest Zdolności; naczelna instytucja edukacji mająca status towarzystwa naukowego ogólnego; reprezentowała naukę polską za granicą, również interesy środowiska naukowego w kontaktach z władzami rządowymi pogłówne.
Słownik PADEREWSKI IGNACY:
Czym jest pianista, kompozytor, działacz polityczny; jego wirtuozeria gry pozwoliła mu nawiązać liczne kontakty dyplomatyczne, które wykorzystywał dla popularyzacji idei niepodległości państwa polskiego; był pogłówne.

Czym jest Pogłówne znaczenie w Słownik definicji P .

  • Dodano:
  • Autor: