gdańskie pomorze co to znaczy

Definicja POMORZE GDAŃSKIE histori Polski. Słownik historyczna dzielnica położona pomiędzy dolną

Definicja POMORZE GDAŃSKIE

Co to znaczy POMORZE GDAŃSKIE: (Pomorze Wschodnie) - historyczna dzielnica położona pomiędzy dolną Wisłą a Łebą, granicząca od południa z Wielkopolską; jej kluczowym ośrodkiem był Gdańsk; najprawdopodobniej już w 2 poł. X w. zostało podporządkowane poprzez Mieszka I; zerwało zależność od Piastów po śmierci Mieszka II; na krótko odnowił zwierzchność Kazimierz Odnowiciel, a utracił ponownie Bolesław Śmiały; udany podbój i chrystianizacja nastąpiła od 1119 poprzez Bolesława Krzywoustego; w czasach rozbicia dzielnicowego nastąpiło stopniowe usamodzielnienie się w księstwo z swoją dynastią (1227); zagrożone ekspansją ze strony Brandenburgii (pierwsza próba opanowania w 1272) i Zakonu Krzyżackiego zaczęło zacieśniać związki z Wielkopolską; w 1282 w Kępnie książę pomorski Mszczuj II zawarł z Przemysłem II układ o przeżycie, na mocy którego w 1294 przeszło pod panowanie księcia wielkopolskiego; w 1308 druga próba opanowania poprzez Brandenburczyków, którzy na prośbę Władysława Łokietka wyparli agresorów, lecz podstępnie zajęli do 1309 całą dzielnicę; stało się to powodem wielowiekowego konfliktu polsko-krzyżackiego ( wojny polsko-krzyżackie; mechanizmy polsko-krzyżackie) - w 1343 w pokoju w Kaliszu Kazimierz Ogromny pozostawił je w rękach krzyżackich jako "wieczystą jałmużnę"; w 1454 Kazimierz Jagiellończyk na prośbę Związku Pruskiego inkorporował także Pomorze do Królestwa Polskiego, co stało się powodem wojny trzynastoletniej, wskutek której w 1466 w pokoju w Toruniu, jako tak zwany Prusy Królewskie weszło w skład Królestwa Polskiego. Zajęte poprzez Prusy w I rozbiorze 2 1772, bez Gdańska i Torunia, zajętych w II rozbiorze w 1793; na mocy traktatu wersalskiego w 1919 włączone do II RP, poza Gdańskiem ( Wolne Miato Gdańsk).

Słownik PPR:
Czym jest zobacz POLSKA PARTIA ROBOTNICZA pomorze gdańskie.
Słownik POLSKIE RADIO:
Czym jest w 1924; regularne nadawanie programów radiowych rozpoczęło się w IV 1926 z Warszawy, a w 1931 powstała pod Warszawą w Raszynie radiostacja dużej mocy, której zasięg objął cały państwo; równocześnie pomorze gdańskie.
Słownik PODKANCLERZY:
Czym jest wywodzący się z urzędu podkanclerzego krakowskiego, który od 1320 zaczął korzystać tytułu podkanclerzego koronnego; dysponując pieczęcią mniejszą dzielił własne wymagania prowadzenia kancelarii z pomorze gdańskie.
Słownik POWSTANIE TKACZY ŚLˇSKICH:
Czym jest dzieżoniowskim (Bielawa, Pieszyce) 3-5 VI 1844; żądali pomniejszenia bezrobocia, podwyżki płac i poprawy sytuacji bytowej; krwawo stłumiony poprzez wojska pruskie (zginęło 11 osób, około 2 tys pomorze gdańskie.
Słownik PRZYWILEJ STANOWY:
Czym jest adresowany do części, całego, albo kilku stanów, gdzie monarcha jednostronnie zwalniał adresatów od niektórych obowiązków wobec państwa, czy także nadawał im szczególne uprawnienia; wg kryterium pomorze gdańskie.

Czym jest Gdańskie Pomorze znaczenie w Słownik definicji P .

  • Dodano:
  • Autor: