styczniowe powstanie co to znaczy

Definicja POWSTANIE STYCZNIOWE w historii Polski: wywołane było wzrostem nastrojów

Definicja POWSTANIE STYCZNIOWE

Co to znaczy POWSTANIE STYCZNIOWE: stworzenie narodowe przeciwko Rosji; wybuchło 22 I 1863; wywołane było wzrostem nastrojów niepodległościowych ( manifestacje patriotyczne 1860-1861); bezpośrednią powodem była branka; przygotowywane zostało poprzez obóz Czerwonych; Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest gdzie ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodowym; wzywał do stworzenia zbrojnego przeciw caratowi; wydał jednocześnie dwa dekrety uwłaszczeniowe zapowiadające zniesienie mechanizmu feudalnego, bezpłatne nadanie chłopom ziemi, odszkodowanie dla właścicieli ze skarbu państwa; pierwsze walki skończyły się niepowodzeniem; dyktator stworzenia L. Mierosławski po klęsce pod Siemiatyczami i Węgrowem wyjechał na emigrację; w III 1863 do stworzenia przyłączyli się Biali; 11-18 III dyktatorem stworzenia był z ich polecenia M. Langiewicz; stworzenie wybuchło również na Litwie, Białorusi i Ukrainie - oddziały Z. Sierakowskiego, K. Kalinowskiego, W. Wróblewskiego; brak dostatecznego uzbrojenia, odpowiedniego wyszkolenia wojskowego nie pozwolił na odniesienie większych sukcesów militarnych; sytuację próbował ratować następny dyktator R. Traugutt (X 1863 - IV 1864), który chciał przyspieszyć realizację dekretów uwłaszczeniowych i utworzyć regularną armię; zbyt późne reformy, klęska gen. J. Hauke-Bosaka na Kielecczyźnie (II 1864) i ukaz carski o uwłaszczeniu przesądziły o klęsce stworzenia; na ziemiach wschodnich stłumił je M. Murawiow, w Królestwie T. Berg; ostatni oddział powstańczy S. Brzóski walczył do wiosny 1865; w trakcie walk stoczono ponad 1200 potyczek z oddziałami rosyjskim.

Czym jest Styczniowe Powstanie znaczenie w Słownik definicji P .