opiekuńcza główna rada co to znaczy

Definicja RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA histori Polski. Słownik organizacja pomocy socjalnej w Królestwie

Definicja RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA

Co to znaczy RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA: 1) 1916-1918 - organizacja pomocy socjalnej w Królestwie Polskim; powstała za zgodą władz niemieckich; prowadziła schroniska, żłobki, wydawała zasiłki, odzież i żywność; prezesem zarządu był A. Ronikier. 2) 1940-1945 - powstała za zgodą niemieckich władz okupacyjnych; jej siedziba mieściła się w Krakowie; organizowała pomoc dla ludności GG; prezesi: A. Ronikier (do 1943), następnie K. Tchórznicki.

Słownik ROBOTNICZA PARTIA POLSKICH SOCJALISTÓW (RPPS):
Czym jest wywodząca się z ruchu socjalistycznego; 1 IX 1941 część lewicowych działaczy PPS-WRN utworzyła partię pod nazwą Polscy Socjaliści (Z. Szymanowski, A. Próchnik, N. Barlicki, A. Chudoba, J. Mulak, P rada główna opiekuńcza.
Słownik RZEŹ PRAGI:
Czym jest Stworzenie KOŚCIUSZKOWSKIE rada główna opiekuńcza.
Słownik ROKOSZ:
Czym jest zawiązywanej przeciwko królowi ( wojna kokosza, rokosz Lubomirskiego, rokosz sandomierski); szlachcie przysługiwało wedle postanowieniami konfederacji warszawskiej i artykułami henrykowskimi prawo rada główna opiekuńcza.
Słownik ROMAŃSKI STYL:
Czym jest architekturze i sztukach plastycznych; na ziemiach polskich od początków XI do poł. XIII w.; cechami charakterystycznymi w architekturze (raczej kościoły i klasztory) było budownictwo z kamiennych rada główna opiekuńcza.
Słownik RUSNAKOWIE:
Czym jest ŁEMKOWIE rada główna opiekuńcza.

Czym jest Opiekuńcza Główna Rada znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: