miejska rada co to znaczy

Definicja RADA MIEJSKA w historii Polski: mająca władzę ustawodawczą, kontrolną (raczej nad

Definicja RADA MIEJSKA

Co to znaczy RADA MIEJSKA: samorządowa władza miasta lokowanego na prawie niemieckim, mająca władzę ustawodawczą, kontrolną (raczej nad finansami miasta) i częściowo sądowniczą; składała się z wybieranych burmistrzów (1-4) i rajców (4-12).

Czym jest Miejska Rada znaczenie w Słownik definicji R .