kraju obrony rada co to znaczy

Definicja RADA OBRONY KRAJU histori Polski. Słownik rządowo-parlamentarny powołany poprzez Sejm

Definicja RADA OBRONY KRAJU

Co to znaczy RADA OBRONY KRAJU: szczególny organ rządowo-parlamentarny powołany poprzez Sejm Ustawodawczy 1 VII 1920 w okresie największego zagrożenia dla bytu państwa w momencie wojny polsko-bolszewickiej; w jej skład weszli jako przewodniczący Naczelnik Państwa ( J. Piłsudski), marszałek sejmu ( W. Trąmpczyński), 10 posłów wybranych poprzez sejm, premier ( W. Witos), 3 ministrów i 3 przedstawicieli armii; decydowała o wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem i zakończeniem wojny i zawarciem pokoju; jej kompetencje wygasły w XI 1920.

Słownik RZEPECKI JAN:
Czym jest żołnierz polskiego ruchu oporu; w okresie międzywojennym oficer WP; w czasie II wojny światowej kierował Biurem Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK; po upadku stworzenia warszawskiego i rada obrony kraju.
Słownik RADA ADMINISTRACYJNA:
Czym jest rządowy Królestwa Polskiego; zasady jego działalności określała konstytucja Królestwa Polskiego; 4 XII 1830 przekształcona w Rząd Tymczasowy; na mocy statutu organicznego stała się organem rada obrony kraju.
Słownik REWOLUCYJNI DEMOKRACI:
Czym jest obozu rewolucyjnego w l. około 1830-1870; jego działacze dążyli do połączenia walki o niepodległość z radykalnymi hasłami likwidacji mechanizmu feudalnego - uwłaszczenia chłopów, demokratycznego rada obrony kraju.
Słownik RZECZPOSPOLITA POLSKA:
Czym jest państwa polskiego od czasu uchwalenia poprzez Sejm Ustawodawczy tak zwany małej konstytucji w 1919 i obwiązująca do wprowadzenia konstytucji z 1952; przywrócenie nazwy nastąpiło decyzją Sejmu w XII rada obrony kraju.
Słownik RUCH OBROŃCÓW POKOJU:
Czym jest Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju w VIII 1948 we Wrocławiu; jako ruch na skalę światową ukształtował się na I Kongresie Obrońców Pokoju w 1949 w Paryżu; na Kongresie Pokoju w rada obrony kraju.

Czym jest Kraju Obrony Rada znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: