rada stanu królestwa polskiego co to znaczy

Definicja RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO histori Polski. Słownik Królestwie Polskim 1815-1830, 1832

Definicja RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO

Co to znaczy RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO: 1) Organ władzy w Królestwie Polskim 1815-1830, 1832-1841; działała na podstawie konstytucji Królestwa Polskiego; przywrócona w 1861 jako organ doradczy w kwestiach ustawodawczych, samorządowych i budżetowych; inicjatorem był A. Wielopolski; zlikwidowana w 1867. 2) Powołana poprzez Radę Regencyjną 4 II 1918; działała do 7 X 1918.

Słownik ROWECKI STEFAN:
Czym jest 1895-1944) - generał; walczył w I Brygadzie Legionów Polskich (1914-1917); w II RP na stanowiskach dowódczych w WP, między innymi dowódca brygady KOP Podole (1935-1938), dowódca Warszawskiej Brygady rada stanu królestwa polskiego.
Słownik RADA SZKOLNA KRAJOWA:
Czym jest szkolnictwem elementarnym, zawodowym i średnim w ramach autonomii Galicji; powstała z inicjatywy A. Gołuchowskiego; wprowadziła język polski i j. ukraiński w Galicji Wschodniej; decydowała o rada stanu królestwa polskiego.
Słownik RUŚ HALICKA:
Czym jest RUŚ CZERWONA rada stanu królestwa polskiego.
Słownik RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA (ROPCIO):
Czym jest opozycyjna; powstała 25 III 1977; skupiała środowisko piłsudczykowskie L. Moczulskiego, chrześcijańsko-klerykalne braci Czumów, chrześcijańsko-socjalne S. Kaczorowskiego, demokratyczne K rada stanu królestwa polskiego.
Słownik RAGINIS WŁADYSŁAW:
Czym jest żołnierz kampanii wrześniowej; w okresie międzywojennym oficer WP; we wrześniu 1939 jako dowódca batalionu liczącego około 700 żołnierzy dowodził obroną odcinka Wizna w dniach 8-10 IX 1939 rada stanu królestwa polskiego.

Czym jest RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: