rada wzajemnej pomocy co to znaczy

Definicja RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ (RWPG) w historii Polski: celu współpracy gospodarczej

Definicja RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ (RWPG)

Co to znaczy RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ (RWPG): założona 25 I 1949 w Moskwie z inicjatywy przywódców ZSRR w celu współpracy gospodarczej krajów demokracji ludowej, w tym Polski; integracja gospodarcza napotykała jednak duże trudności na skutek różnego poziomu gospodarek poszczególnych członków RWPG, silnych tendencji autarkicznych, fikcyjności planów gospodarczych czy niewymienialności tak zwany rubla transferowego; w tej sytuacji organizacja od poł. lat osiemdziesiątych zaczęła coraz bardziej obumierać i w 28 VI 1991 została oficjalnie rozwiązana.

Czym jest RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ (RWPG) znaczenie w Słownik definicji R .