narodowe rady co to znaczy

Definicja RADY NARODOWE histori Polski. Słownik władzy państwowej i podstawowe organy samorządu

Definicja RADY NARODOWE

Co to znaczy RADY NARODOWE: terenowe organy władzy państwowej i podstawowe organy samorządu społecznego w l. 1944-1990; początkowo tworzone w 1944 konspiracyjne organy władz podporządkowane PPR; od VII 1944 powoływane na obszarach wyzwolonych spod okupacji jako organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego w gminach, powiatach i województwach; w III 1950 przejęły kompetencje zniesionych organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego w województwach, miastach, gminach, w l. 1954-1973 w gromadach i dzielnicach miast (od 1954 również w osiedlach); funkcję organów administracji wypełniały prezydia rad narodowych; tak także stanowiła konstytucja PRL z 1952; w l. 1973-1975 wprowadzono dwustopniową strukturę podziału terytorialnego państwie (zniesiono gromady i powiaty, powołano gminy) i utworzono organy zarządzająco-wykonawcze (wojewodowie, prezydenci miast, gmin i dzielnic), które pełniły równocześnie funkcje terenowych organów administracji państwowej; początkowo porady narodowe tworzyli przedstawiciele partii, związków zawodowych, organizacji socjalnych; od 1954 były wyłaniane w głosowaniu powszechnym.

Słownik RADA NIEUSTAJĄCA:
Czym jest wykonawczej powołany poprzez sejm rozbiorowy w 1775; obradowała pod przewodnictwem króla i składała się z 18 posłów, 18 senatorów i ministrów kierujących 5 departamentami: policji, a więc dobrego rady narodowe.
Słownik RZĄD LONDYŃSKI:
Czym jest RZĄD RP NA UCHODŹSTWIE rady narodowe.
Słownik REDUTA:
Czym jest studio teatralne, założone poprzez J. Osterwę i M. Limanowskiego w 1919 w Warszawie, początkowo jako filia Teatru Rozmaitości, od 1923 samodzielne; uformował styl nowoczesnego teatru kameralnego rady narodowe.
Słownik ROKOSSOWSKI KONSTANTY:
Czym jest marszałek ZSRR (1944), marszałek Polski (1949); w 1918 wstąpił do Armii Czerwonej; uwięziony w momencie wielkiej czystki i torturowany w śledztwie; . zrehabilitowany jesienią 1941 został dowódcą rady narodowe.
Słownik RZĄD NARODOWY:
Czym jest działał w Warszawie w momencie stworzenia listopadowego; powołany poprzez sejm 29 I 1831 na bazie Rządu Tymczasowego; prezesami byli: A. J. Czartoryski, od 17 VIII J. Krukowiecki, od 7 IX do 27 IX B rady narodowe.

Czym jest Narodowe Rady znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: