krzysztof mikołaj radziwiłł co to znaczy

Definicja RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ KRZYSZTOF histori Polski. Słownik pamiętnikarz, podróżnik, marszałek

Definicja RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ KRZYSZTOF

Co to znaczy RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ KRZYSZTOF: (Sierotka 1549-1616); pamiętnikarz, podróżnik, marszałek ogromny litewski; z kalwinizmu pod wpływem Piotra Skargi przeszedł na katolicyzm pozostając jednak protektorem protestantyzmu; w 1573 poseł w delegacji do Francji do Henryka Walezego; po chorobie ślubował pielgrzymkę do Ziemi Świętej, którą odbył w l. 1582-1584 (zwiedził Kretę, Cypr, Syrię, Palestynę, Egipt - pierwszy Polak na szczycie piramidy Cheopsa); diariusz z podróży po przeróbce łacińskiej Tomasza Tretera i przekładzie polskim A. Wargockiego w 1607 znany jest jako Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej (tam najstarszy w Europie opis hipopotama).

Słownik RUCH EGZEKUCYJNY:
Czym jest szlachty w drugiej poł. XVI w. zmierzający do ograniczenia roli magnaterii i centralizacji państwa; na jego czele stanęli Hieronim Ossoliński, Rafał Leszczyński i Mikołaj Sienicki; początkowo starano radziwiłł mikołaj krzysztof.
Słownik RACZYŃSKI EDWARD:
Czym jest 1786-1845) - działacz socjalny i polityczny; służył w armii Księstwa Warszawskiego; w 1829 ufundował bibliotekę publiczną w Poznaniu; mecenas pisarzy i uczonych, między innymi A. Mickiewicza radziwiłł mikołaj krzysztof.
Słownik RYCERSTWO:
Czym jest kształtująca się do czasów Kazimierza Wielkiego, która w zamian za nadania ziemskie, początkowo dożywotnie, potem i dziedziczne, zobowiązana była do konnej służby wojskowej z pocztem; z rycerstwa radziwiłł mikołaj krzysztof.
Słownik REGALIŚCI:
Czym jest tak w okresie panowania królów elekcyjnych nazywano zwolenników króla radziwiłł mikołaj krzysztof.
Słownik RUCH ROBOTNICZY:
Czym jest polityczny, który narodził się po stworzeniu styczniowym w Królestwie Polskim stawiając sobie za cel reprezentowanie interesów robotniczych; zaczął się rozwijać po przeprowadzeniu uwłaszczenia i radziwiłł mikołaj krzysztof.

Czym jest Krzysztof Mikołaj Radziwiłł znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: