władysław ragin co to znaczy

Definicja RAGINIS WŁADYSŁAW histori Polski. Słownik żołnierz kampanii wrześniowej; w okresie

Definicja RAGINIS WŁADYSŁAW

Co to znaczy RAGINIS WŁADYSŁAW: (1908-1939) - żołnierz kampanii wrześniowej; w okresie międzywojennym oficer WP; we wrześniu 1939 jako dowódca batalionu liczącego około 700 żołnierzy dowodził obroną odcinka Wizna w dniach 8-10 IX 1939, powstrzymując niemiecki korpus pancerny dowodzony poprzez H. Guderiana, starającego się okrążyć pozycje polskie; po zwolnieniu żołnierzy z przysięgi sam odebrał sobie życie, by uniknąć dostania się do niewoli; obrona odcinka Wizna zwana jest potocznie "Polskimi Termopilami".

Słownik RYCERSTWO:
Czym jest kształtująca się do czasów Kazimierza Wielkiego, która w zamian za nadania ziemskie, początkowo dożywotnie, potem i dziedziczne, zobowiązana była do konnej służby wojskowej z pocztem; z rycerstwa raginis władysław.
Słownik RADY DELEGATÓW ROBOTNICZYCH:
Czym jest powstał z inicjatywy PPS, PPS-Lewicy i SDKPiL; pierwsza porada powstała w Lublinie 5 XI 1918, kolejne w Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawie i Łodzi; w sumie powstało ich około 100; PPS sprzeciwiała się raginis władysław.
Słownik RZEŹ PRAGI:
Czym jest Stworzenie KOŚCIUSZKOWSKIE raginis władysław.
Słownik RADZIWIŁŁ KRZYSZTOF:
Czym jest 1603); książę, wojewoda wileński, od 1589 hetman ogromny litewski; syn Mikołaja Radziwiłła ( Rudego ); jako hetman polny litewski brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej w Inflantach za panowania raginis władysław.
Słownik RZĄD NARODOWY:
Czym jest działał w Warszawie w momencie stworzenia listopadowego; powołany poprzez sejm 29 I 1831 na bazie Rządu Tymczasowego; prezesami byli: A. J. Czartoryski, od 17 VIII J. Krukowiecki, od 7 IX do 27 IX B raginis władysław.

Czym jest Władysław Raginis znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: