adam rapacki co znaczy

Definicja RAPACKI ADAM histori Polski. Słownik działacz ruchu robotniczego, ekonomista; w l. 1930 krzyżówka

Definicja RAPACKI ADAM

Co to znaczy RAPACKI ADAM: (1909-1970) - działacz ruchu robotniczego, ekonomista; w l. 1930-1934 należał do ZNMS; walczył w kampanii wrześniowej; potem przebywał w obozach jenieckich; od 1945 należał do PPS; był członkiem Porady Naczelnej i CKW PPS (1946-48); potem (do 1968) był członkiem Biura Politycznego KC PZPR; od 1947 był posłem na Sejm Ustawodawczy; pełnił wysokie funkcje państwowe: minister: żeglugi (1947-1950), szkolnictwa wyższego (1950-1956) i spraw zagranicznych (1956-1968); w X 1957 na XII Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przedstawił propozycję rządu PRL utworzenia strefy bezatomowej w Europie Środkowej na terenie Polski, Czechosłowacji i obu krajów niemieckich; ustąpił na symbol protestu po marcu 1968.

Co znaczy RADY NARODOWE:
Porównanie władzy państwowej i podstawowe organy samorządu społecznego w l. 1944-1990; początkowo tworzone w 1944 konspiracyjne organy władz podporządkowane PPR; od VII 1944 powoływane na obszarach wyzwolonych rapacki adam co znaczy.
Krzyżówka RUSYFIKACJA:
Dlaczego carskich dążąca do rusyfikacji ziem Królestwa Polskiego; zaostrzenie nastąpiło po upadku stworzenia listopadowego w momencie rządów namiestnika I. Paskiewicza; całkowitą niezależność Królestwon rapacki adam krzyżówka.
Co to jest RZĄD RP NA UCHODŹSTWIE:
Jak lepiej został utworzony 30 IX 1939 we Francji po internowaniu w Rumunii władz II RP; premierem rządu i równocześnie Wodzem Naczelnym został gen. W. E. Sikorski; siedzibą rządu był Paryż, później Angers, po rapacki adam co to jest.
Słownik ROZBIORY:
Kiedy Rzeczypospolitej w wyniku porozumienia mocarstw ościennych: Rosji, Prus i Austrii (nie uczestniczyła w II rozbiorze); pierwsze dwa zostały potwierdzone pod przymusem decyzjami sejmu ( sejm rozbiorowy rapacki adam słownik.
Czym jest RUCH NARODOWO-RADYKALNY:
Od czego zależy OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY rapacki adam czym jest.

Czym jest Adam Rapacki znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: