referendum ludowe 1946 co to znaczy

Definicja REFERENDUM LUDOWE 30 VI 1946 histori Polski. Słownik bloku demokratycznego ( PPR, PPS, SL

Definicja REFERENDUM LUDOWE 30 VI 1946

Co to znaczy REFERENDUM LUDOWE 30 VI 1946: wiosną 1946 partie "bloku demokratycznego" ( PPR, PPS, SL, SD) zaproponowały przeprowadzenie przed wyborami referendum ludowego w momencie którego społeczeństwo miało odpowiedzieć na trzy pytania: 1) Czy jesteś za zniesieniem Senatu-, 2) Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego wprowadzonego poprzez reformę rolną i unarodowienia podstawowych gałęzi gospodarki narodowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej-, 3) Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej-; PSL nakazał głosować "nie" na pierwsze pytanie, a "blok demokratyczny" "tak" na wszystkie pytania; oficjalnie referendum wygrał "blok demokratyczny", lecz opozycja i podziemie od samego początku mówiły, iż wyniki r. l. zostały sfałszowane, co dzisiaj potwierdzają odtajnione dokumenty.

Słownik RADA SZKOLNA KRAJOWA:
Czym jest szkolnictwem elementarnym, zawodowym i średnim w ramach autonomii Galicji; powstała z inicjatywy A. Gołuchowskiego; wprowadziła język polski i j. ukraiński w Galicji Wschodniej; decydowała o referendum ludowe 30 vi 1946.
Słownik RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA:
Czym jest organizacja pomocy socjalnej w Królestwie Polskim; powstała za zgodą władz niemieckich; prowadziła schroniska, żłobki, wydawała zasiłki, odzież i żywność; prezesem zarządu był A. Ronikier. 2) 1940 referendum ludowe 30 vi 1946.
Słownik RADKIEWICZ STANISŁAW:
Czym jest działacz ruchu komunistycznego; od 1925 członek KPP; w czasie II wojny światowej w ZSRR, gdzie został członkiem CBKP i ZPP; po powrocie do państwie członek PPR, a później PZPR; najprawdopodobniej referendum ludowe 30 vi 1946.
Słownik RADZIWIŁŁ KAROL STANISŁAW:
Czym jest 1734-1790); książę, wojewoda wileński; przeciwnik Familii i Stanisława Augusta Poniatowskiego na Litwie; w momencie konfederacji radomskiej został jej marszałkiem, opowiadając się za uległością wobec referendum ludowe 30 vi 1946.
Słownik RUŚ CZERWONA:
Czym jest w dorzeczu górnego Dniestru, Sanu i Bugu, region sporu terytorialnego pomiędzy monarchią piastowską a Rusią; w 981 najprawdopodobniej Mieszko I utracił władzę nad R. C., którą odzyskał w 1018 referendum ludowe 30 vi 1946.

Czym jest REFERENDUM LUDOWE 30 VI 1946 znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: