reformacja co to znaczy

Definicja REFORMACJA histori Polski. Słownik XVI w. zapoczątkowany w Europie wystąpieniem Marcina

Definicja REFORMACJA

Co to znaczy REFORMACJA: ruch religijny w XVI w. zapoczątkowany w Europie wystąpieniem Marcina Lutra w 1517, dążący do reformy Kościoła katolickiego i ograniczenia władzy papieża; w Polsce pojawił się najpierw luteranizm, który stał się dostępny pośród mieszczaństwa w Wielkopolsce i w Prusach Królewskich, a potem kalwinizm, który rozpowszechnił się przede wszystkim pośród szlachty i magnaterii w Małopolsce i w Ogromnym Księstwie Litewskim; w skład ugrupowań należących do Kościoła reformowanego wchodzili także bracia czescy i bracia polscy; w przeciwieństwie od wojen religijnych w Europie duży religijne w Rzeczypospolitej do końca XVI w. rozwiązywano w sposób pokojowy ( tolerancja religijna, ugoda sandomierska, konfederacja warszawska), a ograniczenie praw innowierców nastąpiło dopiero na przełomie XVI/XVII w. ( kontrreformacja); jej zwolennicy przyczynili się w sposób znaczący do rozwoju kultury w okresie odrodzenia i do reformy państwa i powstania demokracji szlacheckiej u schyłku XVI w. ( ruch egzekucyjny).

Słownik RYBIŃSKI MACIEJ:
Czym jest generał; uczestniczył w wojnie 1809 i kampanii napoleońskiej 1812 (odznaczony Legią Honorową); służył w armii Królestwa Polskiego; w momencie stworzenia listopadowego ostatni wódz naczelny (od 9 IX reformacja.
Słownik RADY NARODOWE:
Czym jest władzy państwowej i podstawowe organy samorządu społecznego w l. 1944-1990; początkowo tworzone w 1944 konspiracyjne organy władz podporządkowane PPR; od VII 1944 powoływane na obszarach wyzwolonych reformacja.
Słownik RZĄD NARODOWY:
Czym jest działał w Warszawie w momencie stworzenia listopadowego; powołany poprzez sejm 29 I 1831 na bazie Rządu Tymczasowego; prezesami byli: A. J. Czartoryski, od 17 VIII J. Krukowiecki, od 7 IX do 27 IX B reformacja.
Słownik RUCH ZWIĄZKOWY:
Czym jest przełomie XIX i XX w. jako masowa organizacja robotnicza w zaborze austriackim i pruskim dla walki o poprawę warunków pracy i życia robotników; najsilniejszą centralą związkową było działające w reformacja.
Słownik REJENCJA:
Czym jest regencją z niemieckiego Regierungsbezirk) - pruska jednostka administracyjna od 1815; była ogniwem pośrednim pomiędzy powiatem a prowincją; w Ogromnym Księstwie Poznańskim były r.: bydgoska i reformacja.

Czym jest Reformacja znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: