regale co znaczy

Definicja REGALE histori Polski. Słownik przysługujące wyłącznie panującemu ( prawo książęce krzyżówka

Definicja REGALE

Co to znaczy REGALE: uprawnienia przysługujące wyłącznie panującemu ( prawo książęce), między innymi: bicie monety, budowanie grodów, wyłączność na wydobywanie określonych minerałów (sól, srebro, złoto), polowanie na grubego zwierza; większa część uprawnień regalnych uległa likwidacji w XV i XVI w.

Co znaczy REFERENDUM 1987:
Porównanie przeprowadzone 29 XI 1987 na wniosek PRON; społeczeństwo miało odpowiedzieć na pytania: 1) Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki regale co znaczy.
Krzyżówka RUCH NARODOWY:
Dlaczego Demokracja, endecja) - nacjonalistyczny kierunek ideowo-polityczny realizujący od końca XIX w. swój program dzięki różnorodnych organizacji politycznych, socjalnych, młodzieżowych i kulturalno regale krzyżówka.
Co to jest RADY NARODOWE:
Jak lepiej władzy państwowej i podstawowe organy samorządu społecznego w l. 1944-1990; początkowo tworzone w 1944 konspiracyjne organy władz podporządkowane PPR; od VII 1944 powoływane na obszarach wyzwolonych regale co to jest.
Słownik REGALIŚCI:
Kiedy tak w okresie panowania królów elekcyjnych nazywano zwolenników króla regale słownik.
Czym jest RYBIŃSKI MACIEJ:
Od czego zależy generał; uczestniczył w wojnie 1809 i kampanii napoleońskiej 1812 (odznaczony Legią Honorową); służył w armii Królestwa Polskiego; w momencie stworzenia listopadowego ostatni wódz naczelny (od 9 IX regale czym jest.

Czym jest Regale znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: