regale co to znaczy

Definicja REGALE histori Polski. Słownik przysługujące wyłącznie panującemu ( prawo książęce

Definicja REGALE

Co to znaczy REGALE: uprawnienia przysługujące wyłącznie panującemu ( prawo książęce), między innymi: bicie monety, budowanie grodów, wyłączność na wydobywanie określonych minerałów (sól, srebro, złoto), polowanie na grubego zwierza; większa część uprawnień regalnych uległa likwidacji w XV i XVI w.

Słownik ROKOSSOWSKI KONSTANTY:
Czym jest marszałek ZSRR (1944), marszałek Polski (1949); w 1918 wstąpił do Armii Czerwonej; uwięziony w momencie wielkiej czystki i torturowany w śledztwie; . zrehabilitowany jesienią 1941 został dowódcą regale.
Słownik RURYKOWICZE:
Czym jest ruskich i carów moskiewskich, wywodząca się od wodza normańskiego Ruryka; panowała od 822 w Kijowie, a następnie licznie rozrodzona w księstwach ruskich w okresie rozbicia dzielnicowego; wygasła w regale.
Słownik RADA KRÓLEWSKA:
Czym jest książęca) - organ doradczy władcy złożony z najwyższych dostojników państwa; pod koniec XV w. przekształciła się w senat i weszła w skład parlamentu ( sejm walny regale.
Słownik RAKOWSKI MIECZYSŁAW FRANCISZEK:
Czym jest publicysta, dziennikarz, działacz polityczny; od 1946 członek PPR, a następnie PZPR; od 1958 do 1982 redaktor naczelny Polityki ; w l. 1958-1961 przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia regale.
Słownik RADA POLITYCZNA:
Czym jest polityczne emigracji londyńskiej skupiające partie polityczne będące w opozycji do obozu prezydenckiego A. Zaleskiego; powstała w 1949; tworzyły ją w zasadzie partie pozostające przed wojną w regale.

Czym jest Regale znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: