robotnicza partia polskich co to znaczy

Definicja ROBOTNICZA PARTIA POLSKICH SOCJALISTÓW (RPPS) histori Polski. Słownik wywodząca się z

Definicja ROBOTNICZA PARTIA POLSKICH SOCJALISTÓW (RPPS)

Co to znaczy ROBOTNICZA PARTIA POLSKICH SOCJALISTÓW (RPPS): partia polityczna wywodząca się z ruchu socjalistycznego; 1 IX 1941 część lewicowych działaczy PPS-WRN utworzyła partię pod nazwą Polscy Socjaliści (Z. Szymanowski, A. Próchnik, N. Barlicki, A. Chudoba, J. Mulak, P. Gajewski, E. Osóbka-Morawski), która założyła ugrupowanie pod nazwą Polscy Socjaliści; jego członkowie uważali, iż należy zradykalizować program socjalny i utrzymywać bliskie stosunki z ZSRR; na II Zjeździe Polskich Socjalistów 11 IV 1943 zmieniono nazwę na Robotnicza Partia Polskich Socjalistów; na IV zjeździe partii 7 V 1944 część działaczy partyjnych na czele z E. Osóbką-Morawskim, F. Baranowskim, S. Matuszewskim i S. Szwalbem opowiedziała się za współpracą z PPR i wstąpieniem do KRN; stała się zalążkiem tak zwany odrodzonej PPS w 1944.

Słownik RADA POMOCY ŻYDOM "ŻEGOTA":
Czym jest rozpoczęta w 1942 z inicjatywy W. Krahelskiej-Filipowicz i Z. Kossak i organizowana poprzez Delegaturę Rządu na Państwo; włączyły się do niej konspiracyjne partie polityczne: PPS-WRN, RPPS, SL i SD robotnicza partia polskich socjalistów (rpps).
Słownik RADA NAJWYŻSZA NARODOWA:
Czym jest władzy ustawodawczej i wykonawczej w momencie stworzenia kościuszkowskiego; została powołana do życia w V 1794; składała się z 8 radców i 32 zastępców i Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ( Tadeusz robotnicza partia polskich socjalistów (rpps).
Słownik ROZBIORY:
Czym jest Rzeczypospolitej w wyniku porozumienia mocarstw ościennych: Rosji, Prus i Austrii (nie uczestniczyła w II rozbiorze); pierwsze dwa zostały potwierdzone pod przymusem decyzjami sejmu ( sejm rozbiorowy robotnicza partia polskich socjalistów (rpps).
Słownik ROKOSZ SANDOMIERSKI:
Czym jest rokoszem Zebrzydowskiego; w związku z planami króla Zygmunta III Wazy ograniczenia zasady jednomyślności przy obradach sejmu i zmiany metody finansowania powiększonej stałej armii; wojewoda krakowski robotnicza partia polskich socjalistów (rpps).
Słownik REWOLUCJA KRAKOWSKA:
Czym jest Stworzenie KRAKOWSKIE robotnicza partia polskich socjalistów (rpps).

Czym jest ROBOTNICZA PARTIA POLSKICH SOCJALISTÓW (RPPS) znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: