lubomirskiego rokosz co to znaczy

Definicja ROKOSZ LUBOMIRSKIEGO histori Polski. Słownik Jana Kazimierza Wazy przeprowadzenia elekcji

Definicja ROKOSZ LUBOMIRSKIEGO

Co to znaczy ROKOSZ LUBOMIRSKIEGO: w związku z planami Jana Kazimierza Wazy przeprowadzenia elekcji vivente rege Jerzy Lubomirski wszczął rokosz w 1665 przeciwko władcy, wspierany poprzez część wojska koronnego i szlachtę wielkopolską; klęska wojsk litewskich w bitwie pod Częstochową, a wojsk koronnych dowodzonych poprzez Stefana Czarnieckiego w bitwie pod Mątwami doprowadziły do przymusowej ugody dworu z Lubomirskim w Łęgonicach; władca formalnie zrezygnował z elekcji vivente rege i zarzucił plany reformy państwa ogłaszając amnestię dla rokoszan, a Lubomirski wyjechał na emigrację.

Słownik RUCH OBROŃCÓW POKOJU:
Czym jest Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju w VIII 1948 we Wrocławiu; jako ruch na skalę światową ukształtował się na I Kongresie Obrońców Pokoju w 1949 w Paryżu; na Kongresie Pokoju w rokosz lubomirskiego.
Słownik RADA REGENCYJNA:
Czym jest tymczasowa powołana zarządzeniem cesarza niemieckiego i austro-węgierskiego 12 IX 1917; nadzór nad Poradą sprawował niemiecki generał-gubernator; członkami byli: A. Kakowski, Z. Lubomirski, J rokosz lubomirskiego.
Słownik RADNOT:
Czym jest rozbiorowy podpisany 1657 między królem Szwecji Karolem X Gustawem (zastrzegł dla siebie Prusy Królewskie, Kujawy, pn. Mazowsze, Żmudź i Inflanty z Kurlandią), księciem Siedmiogrodu Jerzym Rakoczym rokosz lubomirskiego.
Słownik RUCH ROBOTNICZY:
Czym jest polityczny, który narodził się po stworzeniu styczniowym w Królestwie Polskim stawiając sobie za cel reprezentowanie interesów robotniczych; zaczął się rozwijać po przeprowadzeniu uwłaszczenia i rokosz lubomirskiego.
Słownik RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA:
Czym jest powstała na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego 1815; pozostawała pod kontrolą tak zwany rezydentów reprezentujących Rosję, Austrię i Prusy; powierzchnia 1164 km2, około 100 tys. ludności; ustrój rokosz lubomirskiego.

Czym jest Lubomirskiego Rokosz znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: