stefan rowecki co to znaczy

Definicja ROWECKI STEFAN histori Polski. Słownik 1895-1944) - generał; walczył w I Brygadzie

Definicja ROWECKI STEFAN

Co to znaczy ROWECKI STEFAN: pseudonim Grot (1895-1944) - generał; walczył w I Brygadzie Legionów Polskich (1914-1917); w II RP na stanowiskach dowódczych w WP, między innymi dowódca brygady KOP "Podole" (1935-1938), dowódca Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej (VI-IX 1939); założyciel i redaktor "Przeglądu Wojskowego"; w kampanii wrześniowej 1939 w walczył na czele swojej brygady pod Tomaszowem Lubelskim w ramach Armii "Lublin"; w momencie okupacji jeden z przywódców SZP; od 1940 w ZWZ, początkowo dowódca na region okupacji niemieckiej, potem Komendant Kluczowy ZWZ/AK (1940-1943); 30 VI 1943 został aresztowany poprzez gestapo i wywieziony do obozu hitlerowskiego w Sachsenhausen; stracony po wybuchu stworzenia warszawskiego.

Słownik REJ MIKOŁAJ Z NAGŁOWIC:
Czym jest Rożek; 1505-1569) - poeta, działacz reformacyjny; po roku pobytu w Akademii Krakowskiej oddany na dwór Tęczyńskich, potem osiadł w swoich dobrach, prowadząc życie szlachcica-ziemianina; zwolennik rowecki stefan.
Słownik RAPACKI ADAM:
Czym jest działacz ruchu robotniczego, ekonomista; w l. 1930-1934 należał do ZNMS; walczył w kampanii wrześniowej; potem przebywał w obozach jenieckich; od 1945 należał do PPS; był członkiem Porady Naczelnej i rowecki stefan.
Słownik RZˇD LUBELSKI:
Czym jest TYMCZASOWY RZˇD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ; POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO rowecki stefan.
Słownik RABACJA GALICYJSKA:
Czym jest antyszlacheckie wystąpienie chłopów w zaborze austriackim w II i III 1846; największe rozmiary przybrało w Tarnowskiem i Sądeckiem; władze austriackie wykorzystały wrogie nastawienie chłopów do rowecki stefan.
Słownik RADA MIEJSKA:
Czym jest miasta lokowanego na prawie niemieckim, mająca władzę ustawodawczą, kontrolną (raczej nad finansami miasta) i częściowo sądowniczą; składała się z wybieranych burmistrzów (1-4) i rajców (4-12 rowecki stefan.

Czym jest Stefan Rowecki znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: