ruch obrony praw człowieka co to znaczy

Definicja RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA (ROPCIO) histori Polski. Słownik opozycyjna

Definicja RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA (ROPCIO)

Co to znaczy RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA (ROPCIO): organizacja opozycyjna; powstała 25 III 1977; skupiała środowisko piłsudczykowskie L. Moczulskiego, chrześcijańsko-klerykalne braci Czumów, chrześcijańsko-socjalne S. Kaczorowskiego, demokratyczne K. Głogowskiego, prawicowo-ludowe P. Typiaka; wiosną 1979 nastąpił rozłam: A. Czuma pozostał na czele ROPCiO do 1981, L. Moczulski objął stanowisko KPN, w Gdańsku powstał Ruch Młodej Polski A. Halla.

Słownik RADA STANU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO:
Czym jest rządowy Księstwa Warszawskiego; działała na podstawie konstytucji Księstwa Warszawskiego; po 1810 jej rola zmalała, pełniła zadania sądownicze; prezesi: S. Małachowski, L. Gutakowski, S. K. Potocki ruch obrony praw człowieka i obywatela (ropcio).
Słownik ROKOSZ SANDOMIERSKI:
Czym jest rokoszem Zebrzydowskiego; w związku z planami króla Zygmunta III Wazy ograniczenia zasady jednomyślności przy obradach sejmu i zmiany metody finansowania powiększonej stałej armii; wojewoda krakowski ruch obrony praw człowieka i obywatela (ropcio).
Słownik RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA:
Czym jest organizacja pomocy socjalnej w Królestwie Polskim; powstała za zgodą władz niemieckich; prowadziła schroniska, żłobki, wydawała zasiłki, odzież i żywność; prezesem zarządu był A. Ronikier. 2) 1940 ruch obrony praw człowieka i obywatela (ropcio).
Słownik RYBIŃSKI MACIEJ:
Czym jest generał; uczestniczył w wojnie 1809 i kampanii napoleońskiej 1812 (odznaczony Legią Honorową); służył w armii Królestwa Polskiego; w momencie stworzenia listopadowego ostatni wódz naczelny (od 9 IX ruch obrony praw człowieka i obywatela (ropcio).
Słownik ROKOSZ:
Czym jest zawiązywanej przeciwko królowi ( wojna kokosza, rokosz Lubomirskiego, rokosz sandomierski); szlachcie przysługiwało wedle postanowieniami konfederacji warszawskiej i artykułami henrykowskimi prawo ruch obrony praw człowieka i obywatela (ropcio).

Czym jest RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA (ROPCIO) znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: