rurykowicze co to znaczy

Definicja RURYKOWICZE histori Polski. Słownik ruskich i carów moskiewskich, wywodząca się od wodza

Definicja RURYKOWICZE

Co to znaczy RURYKOWICZE: dynastia książąt ruskich i carów moskiewskich, wywodząca się od wodza normańskiego Ruryka; panowała od 822 w Kijowie, a następnie licznie rozrodzona w księstwach ruskich w okresie rozbicia dzielnicowego; wygasła w 1598 na carze moskiewskim Fiodorze I; wielokrotnie spokrewniona z Piastami poprzez liczne wzajemne małżeństwa, w szczególności w XI-XIII w., co regularnie było powodem wojen polsko-ruskich o podłożu dynastycznym.

Słownik RUCH NARODOWO-RADYKALNY:
Czym jest OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY rurykowicze.
Słownik RÓŻNOWIERCY:
Czym jest DYSYDENCI rurykowicze.
Słownik RADA POLITYCZNA:
Czym jest polityczne emigracji londyńskiej skupiające partie polityczne będące w opozycji do obozu prezydenckiego A. Zaleskiego; powstała w 1949; tworzyły ją w zasadzie partie pozostające przed wojną w rurykowicze.
Słownik REJENCJA:
Czym jest regencją z niemieckiego Regierungsbezirk) - pruska jednostka administracyjna od 1815; była ogniwem pośrednim pomiędzy powiatem a prowincją; w Ogromnym Księstwie Poznańskim były r.: bydgoska i rurykowicze.
Słownik RACŁAWICE:
Czym jest IV 1794 w momencie stworzenia kościuszkowskiego; w drodze z Krakowa do Warszawy, próbując obejść rosyjski korpus Denisowa, Tadeusz Kościuszko dysponując 4 tys. żołnierzy i 2 tys. chłopów-kosynierów rurykowicze.

Czym jest Rurykowicze znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: