pułkowników rządy co to znaczy

Definicja RZĄDY PUŁKOWNIKÓW histori Polski. Słownik nadana powołanemu w IV 1929 rządowi pod

Definicja RZĄDY PUŁKOWNIKÓW

Co to znaczy RZĄDY PUŁKOWNIKÓW: popularna nazwa nadana powołanemu w IV 1929 rządowi pod prezesurą K. Świtalskiego, złożonego w większości z reprezentantów tak zwany "ekipy pułkowników" w sanacji; jej członkowie, którzy już od zamachu majowego odgrywali czołową rolę w elicie władzy, w l. 1929-1935 obejmowali najwyższe stanowiska w kraju (premiera, ministrów), przedstawiając siebie jako jedynie uprawnionych do interpretacji i wykonywania woli J. Piłsudskiego; pozycję tę utracili po przegranej walce o władzę w obozie rządzącym (dekompozycja obozu rządzącego) na przełomie 1935/1936; do przywódców tej ""ekipy zaliczani byli między innymi: J. Beck, A. Prystor, W. Sławek, K. Świtalski.

Słownik RADNOT:
Czym jest rozbiorowy podpisany 1657 między królem Szwecji Karolem X Gustawem (zastrzegł dla siebie Prusy Królewskie, Kujawy, pn. Mazowsze, Żmudź i Inflanty z Kurlandią), księciem Siedmiogrodu Jerzym Rakoczym rządy pułkowników.
Słownik RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ:
Czym jest książę, wojewoda wileński, od 1551 kanclerz ogromny litewski; dzięki znajomości z Zygmuntem II Augustem uzyskał wpływ na młodego władcę wskutek małżeństwa króla z Barbarą Radziwiłłówną (siostrą jego rządy pułkowników.
Słownik RENTA ODROBKOWA:
Czym jest PAŃSZCZYZNA rządy pułkowników.
Słownik RZECZPOSPOLITA SZLACHECKA:
Czym jest RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW rządy pułkowników.
Słownik RADZIWIŁŁ KRZYSZTOF:
Czym jest 1603); książę, wojewoda wileński, od 1589 hetman ogromny litewski; syn Mikołaja Radziwiłła ( Rudego ); jako hetman polny litewski brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej w Inflantach za panowania rządy pułkowników.

Czym jest Pułkowników Rządy znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: