rzepicha co to znaczy

Definicja RZEPICHA histori Polski. Słownik Rzepka) - legendarna żona Piasta, matka Siemowita. Czym

Definicja RZEPICHA

Co to znaczy RZEPICHA: (Rzepka) - legendarna żona Piasta, matka Siemowita.

Słownik RATAJSKI CYRYL:
Czym jest działacz polityczny w czasie okupacji niemieckiej; przed II wojną światową minister spraw wewnętrznych (1924-1925) i prezydent Poznania; od 1937 w SP; od 1940 Delegat Rządu na Państwo; złożył rzepicha.
Słownik REWOLUCJA 1905-1907 NA ZIEMIACH POLSKICH:
Czym jest rewolucji w Rosji; Rozpoczęła się od I 1905 strajkami w Warszawie, Łodzi, Częstochowie, Zagłębiu Dąbrowskim; następna fala strajków powszechnych odbyła się w V - VI, między innymi stworzenie łódzkie rzepicha.
Słownik RADZIWIŁŁÓWNA BARBARA:
Czym jest królowa Polski od 1550; córka hetmana litewskiego Jerzego Radziwiłła; po śmierci pierwszego męża, wojewody nowogródzkiego Stanisława Gasztołda, poznała w Wilnie króla Zygmunta II Augusta; zakochany rzepicha.
Słownik RADA NARODOWA:
Czym jest rządu RP na uchodźstwie w czasie II wojny światowej; powołana do życia poprzez Prezydenta RP w 1939 we Francji; jej pierwsze posiedzenie odbyło się 23 I 1940; składała się z 22 mianowanych członków rzepicha.
Słownik REDUTA:
Czym jest studio teatralne, założone poprzez J. Osterwę i M. Limanowskiego w 1919 w Warszawie, początkowo jako filia Teatru Rozmaitości, od 1923 samodzielne; uformował styl nowoczesnego teatru kameralnego rzepicha.

Czym jest Rzepicha znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: