sejm konwokacyjny co to znaczy

Definicja SEJM KONWOKACYJNY w historii Polski: konfederacką ( konfederacja generalna); 2) do

Definicja SEJM KONWOKACYJNY

Co to znaczy SEJM KONWOKACYJNY: 1) sejm odbywający się w czasie bezkrólewia pod laską konfederacką ( konfederacja generalna); 2) do historii przeszedł sejm z 1764 obradujący pod przewodnictwem Adama Kazimierza Czartoryskiego, który przyjął 180 konstytucji rozpoczynając dzieło reformy państwa w drugiej poł. XVIII w., między innymi: zasadę głosowania większością nad sprawami dotyczącymi skarbu, wprowadzenie regulaminu i porządku obrad sejmowych, zakaz przysięgi na instrukcje poselskie, zniesienie liberum veto na sejmikach deputackich i sejmikach elekcyjnych; zawiązanie konfederacji w 1764 pozwoliło także kontynuować reformy na sejmie koronacyjnym i sejmie w 1766.

Czym jest SEJM KONWOKACYJNY znaczenie w Słownik definicji S .