skarb królewski co to znaczy

Definicja SKARB KRÓLEWSKI w historii Polski: etapowo skarb na nadworny i pospolity; od 1632 do

Definicja SKARB KRÓLEWSKI

Co to znaczy SKARB KRÓLEWSKI: od czasu wprowadzenia wojska zaciężnego w XV w. podzielono etapowo skarb na nadworny i pospolity; od 1632 do skarbu nadwornego dozorowanego poprzez podskarbiego nadwornego należały dochody z: mennicy, żup, kopalń olkuskich, część ceł i część królewszczyzn wyodrębnionych w 1590 ( ekonomie); do skarbu pospolitego dozorowanego poprzez podskarbiego koronnego należały dochody z królewszczyzn, raczej z tak zwany kwarty (od 1563 sejm uchwalił, iż 1/4 dochodu z królewszczyzn - kwarta, faktycznie 1/5, przeznaczona zostanie na utrzymanie wojska) i dochodów zwyczajnych z podatków: 1) czynsze dzierżawne z królewszczyzn; 2) stałe podatki z łanów chłopskich: łanowe zwyczajne ( poradlne) w wysokości 2 gr. z łanu w dobrach szlacheckich i 4 gr. w dobrach kościelnych (od 1629 od zagrody chłopskiej jako tak zwany podymne), łanowe nadzwyczajne (pobór) z łanów chłopskich zbierany od drugiej poł. XVI w. prawie corocznie w wysokości 30 gr. z łanu ( tak zwany sympla, podwójny podatek - dupla, potrójny - trypla); 3) szos - podatek w formie ryczałtu pobierany w miastach; 4) podatek pogłówny pobierany od Żydów; 5) akcyza - podatek od wszystkich towarów sprzedanych w miastach; 6) szelężne - podatek od sprzedanych napojów (podatek dziesiątego szeląga); 7) czopowe - podatek od wyrobu i sprzedaży piwa, wina, miodu i gorzałki; 8) hiberna (z z łaciny: hiberna - zimowe leże) - podatek gruntowy pobierany z dóbr królewskich i duchownych na utrzymanie wojska; 9) osobne wpływy dla skarbu pospolitego zapewniały cła państwowe: generalne zwyczajne i nadzwyczajne (do 35% wartości towaru) i odrębne cła i myta wojewódzkie, starościńskie, miejskie i prywatne.

Czym jest SKARB KRÓLEWSKI znaczenie w Słownik definicji S .