słowianie co to znaczy

Definicja SŁOWIANIE w historii Polski: udziału od V/VI w. w wielkiej wędrówce ludów zajęła Europę

Definicja SŁOWIANIE

Co to znaczy SŁOWIANIE: ludność indoeuropejska ( Prasłowianie), która wskutek udziału od V/VI w. w wielkiej wędrówce ludów zajęła Europę Środkową (do Łaby) i południową (prawie całe Bałkany) i wschodnią (do Wołgi), wskutek czego, a również późniejszych zróżnicowanych wpływów kulturowych (na przykład oddziaływania kościołów łacińskiego i greckiego), doszło do jej podziału na Słowian: wschodnich (Wielkorusini - Rosjanie, Białorusini, Małorusini - Ukraińcy), zachodnich (Polacy, Czesi, Słowacy, Morawianie, Połabianie, Serbołużyczanie) i południowych (Bułgarzy, Macedończycy, Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy).

Czym jest SŁOWIANIE znaczenie w Słownik definicji S .