socjaldemokracja królestwa co to znaczy

Definicja SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY (SDKP w historii Polski: Socjaldemokracja

Definicja SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY (SDKP

Co to znaczy SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY (SDKP: partia robotnicza; powstała w VIII 1893 jako Socjaldemokracja Królestwa Polskiego; utworzona poprzez działaczy II Proletariatu i ZRP niezadowolonych z niepodległościowego programu PPS; odrzucała hasło niepodległości uważając je za utopijne; głosiła hasła rewolucji socjalistycznej i dyktatury proletariatu; po aresztowaniach połączyła się w 1900 z socjaldemokratami litewskim tworząc SDKPiL; od 1899 ściśle współpracowała z Socjaldemokratyczną Partią Robotniczą Rosji, w l. 1906-1911 wchodziła w jej skład na zasadach autonomii; aktywnie uczestniczyła w rewolucji 1905-1907; I wojnę światową działacze obydwu partii chcieli przekształcić w ogólnoeuropejską rewolucję; walczyli także w rewolucji lutowej i październikowej w Rosji 1917 i rewolucji w Niemczech 1918; 16 XII 1918 razem z PPS-Lewicą utworzyła KPRP; czołowi działacze: R. Luksembueg, J. Marchlewski, F. Dzierżyński; organy prasowe: "Czerwony Sztandar", "Z pola walki".

Czym jest SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY (SDKP znaczenie w Słownik definicji S .