sosnkowski kazimierz co to znaczy

Definicja SOSNKOWSKI KAZIMIERZ w historii Polski: dowódca Organizacji Bojowej PPS; w 1908

Definicja SOSNKOWSKI KAZIMIERZ

Co to znaczy SOSNKOWSKI KAZIMIERZ: (1885-1969) - generał, polityk; od 1904 członek PPS, dowódca Organizacji Bojowej PPS; w 1908 współorganizator Związku Walki Czynnej; w l. 1914-1916 szef sztabu I Brygady Legionów Polskich; po kryzysie przysięgowym internowany w Magdeburgu; w 1920 członek Porady Obrony Państwa i dowódca Armii Odwodowej; 1919-1924 wiceminister i minister spraw wojskowych; 1927-1939 inspektor armii; w kampanii wrześniowej dowódca Frontu Południowego; na emigracji we Francji komendant ZWZ i przewodniczący Komitetu Ministrów do spraw Państwie; jako przeciwnik układu Sikorski-Majski ustąpił z rządu emigracyjnego; 8 VII 1943-30 IX 1944 naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; po wojnie działacz emigracyjny w Kanadzie.

Czym jest SOSNKOWSKI KAZIMIERZ znaczenie w Słownik definicji S .