spz co to znaczy

Definicja SPISZ w historii Polski: dolinie Popradu; oddana w 1108 Węgrom jako posag Judyty, córki

Definicja SPISZ

Co to znaczy SPISZ: - historyczna kraina na południowych stokach Karpat, w dolinie Popradu; oddana w 1108 Węgrom jako posag Judyty, córki Bolesława Krzywoustego; w części wróciła do Polski w 1412 jako zastaw pożyczki udzielonej Zygmuntowi Luksemburskiemu; na tym obszarze utworzono starostwo spiskie, wchodzące do 1769 w skład Królestwa Polskiego; przyłączone do Austrii jeszcze przed podpisaniem konwencji rozbiorowej w 1772; po I wojnie światowej teren sporny pomiędzy Polską i Czechosłowacją ( plebiscyty na ziemiach polskich); w VII 1920 pn.-zach. skrawek Spiszu i Orawy przyznano Polsce.

Czym jest SPISZ znaczenie w Słownik definicji S .