sprawa polska podczas co to znaczy

Definicja SPRAWA POLSKA PODCZAS KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI w historii Polski: szefów 3 ogromnych

Definicja SPRAWA POLSKA PODCZAS KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI

Co to znaczy SPRAWA POLSKA PODCZAS KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI: w czasie konferencji tak zwany Wielkiej Trójki, a więc szefów 3 ogromnych mocarstw koalicji antyhitlerowskiej: Stanów Zjednoczonych (F. D. Roosevelt, w Poczdamie H. Truman), ZSRR (J. Stalin) i W. Brytanii (W. Churchill, w Poczdamie w drugiej części konferencji C. Atlee) omawiano również sprawę polską - skład powojennego rządu polskiego i kształt granic Polski; 1) konferencja w Teheranie (27 XI - 1 XII 1943): zaakceptowano wschodnią granicę Polski wzdłuż tak zwany linii Curzona i nieokreślone jeszcze precyzyjnie przesunięcie granic Polski na zachodzie; 2) konferencja w Jałcie (4-11 II 1945): omawiano granicę zachodnią Polski wzdłuż biegu rzek Odry i Nysy, a rząd polski, który miały uznać państwa koalicji antyhitlerowskiej, miał powstać poprzez rozszerzenie istniejącego już Rządu Tymczasowego (dzięki tak zwany komisji dobrych usług - komisarz ludowy ds. zagranicznych ZSRR W. Mołotow i ambasadorowie w Moskwie: USA - Harrimann, W. Brytanii - Clark-Kerr), pozostającego pod kontrolą komunistów o działaczy emigracyjnych (późniejszy Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej); 3) konferencja w Poczdamie (17 VII - 2 VIII 1945): w czasie obrad zdecydowano się na zaproszenie delegacji rządu polskiego podejmując ostateczną decyzję dotyczącą granicy zachodniej - linia na zachód od Świnoujścia wzdłuż rzek Odry i Nysy Łużyckiej z jednoczesnym wysiedleniem z obszarów przyznanych Polsce ludności niemieckiej, nie mniej jednak sama granica miała zostać potwierdzona w traktacie pokojowym podpisanym z Niemcami; Polsce obiecano również reparacje wojenne w wysokości 15% przyznanych ZSRR.

Czym jest SPRAWA POLSKA PODCZAS KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI znaczenie w Słownik definicji S .