stan wojenny co to znaczy

Definicja STAN WOJENNY W PRL w historii Polski: 12 na 13 XII 1981; w państwie pełnię władzy

Definicja STAN WOJENNY W PRL

Co to znaczy STAN WOJENNY W PRL: został wprowadzony na mocy Dekretu Porady Państwa w nocy z 12 na 13 XII 1981; w państwie pełnię władzy przejęła Wojskowa Porada Ocalenia Narodowego (WRON), na której czele stał gen. W. Jaruzelski; w przygotowanych wcześniej miejscach odosobnienia i więzieniach osadzono działaczy NSZZ "Solidarność", w tym L. Wałęsę, i niektórych działaczy PZPR na czele z E. Gierkiem, w sumie 10 131 osób; wybrane zakłady pracy zostały opanowane siłą poprzez MO, na przykład Stocznia Gdańska, Huta Lenina w Nowej Hucie, Huta Katowice; szczególnie tragiczny przebieg miała pacyfikacja kopalni "Staszic", gdzie rannych zostało 40 osób i kopalni "Wujek", gdzie zginęło 9 górników; represjonowanym pomagał Prymasowski Komitet Pomocy, którym kierował biskup W. Miziołek; 22 IV 1982 powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna mająca kierować walką wszystkich struktur podziemia solidarnościowego (Z. Bujak - Warszawa, Wł. Frasyniuk - Wrocław, A. Słowik - Łódź.); 31 XII 1982 Porada Państwa zawiesiła stan wojenny, a 22 VII 1983 został on zniesiony.

Czym jest STAN WOJENNY W PRL znaczenie w Słownik definicji S .