staszic stanław co to znaczy

Definicja STASZIC STANISŁAW w historii Polski: oświatowy, poeta, tłumacz; pochodził z rodz

Definicja STASZIC STANISŁAW

Co to znaczy STASZIC STANISŁAW: (Staszyc; 1755-1826) - działacz polityczny, socjalny i oświatowy, poeta, tłumacz; pochodził z rodz. mieszczańskiej; przyjął święcenia kapłańskie, ale nie wypełniał obowiązków kapłańskich; po studiach w Niemczech i Francji wychowawca dzieci Andrzeja Zamoyskiego; mimo tego, iż był bacznym obserwatorem i krytykiem życia społecznego w Rzeczypospolitej (szczególnie losu mieszczan i chłopów) nie zaangażował się czynnie we współpracę z ugrupowaniem reformatorskim (w l. 1790-1791 przebywał za granicą) i nie był czynnym uczestnikiem stworzenia kościuszkowskiego; apogeum jego działalności politycznej przypadło na moment porozbiorowy; współorganizator i od 1808 przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Nauk; w Księstwie Warszawskim członek Izby Edukacyjnej i Dyrekcji Skarbowej; od 1810 radca stanu; w Królestwie Polskim nadal członek Porady Stanu, Komisji Oświecenia i Komisji Spraw Wewnętrznych; po konflikcie z Ksawerym Druckim-Lubeckim złożył dymisję ze stanowisk rządowych; znany jako prekursor badań geologicznych (sporządził w 1806 pierwszą mapę geologiczną Polski, a w 1815 wydał dzieło O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski); pionier taternictwa (pierwsze wejście na Łomnicę); organizator polskiego szkolnictwa zawodowego: szkół niedzielnych dla rzemieślników, Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach i Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego w Warszawie; stojąc na czele Porady Ogólnej Szkoły Głównej Warszawskiej przygotowywał projekt powołania do życia Uniwersytetu Warszawskiego; autor rozlicznych prac publicystycznych, historycznych i empirycznych, między innymi: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (1787), Przestróg dla Polski (1790), O statystyce Polski (1807), poematu historiozoficznego Ród ludzki (1819-1820); w l. 1814-1820 wydał własne Dzieła zebrane w 9 tomach.

Czym jest STASZIC STANISŁAW znaczenie w Słownik definicji S .