stronnictwo demokratyczne co to znaczy

Definicja STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE (SD) w historii Polski: klubów demokratycznych; Stanęła na

Definicja STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE (SD)

Co to znaczy STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE (SD): partia polityczna utworzona 15-16 IV 1939 z inspiracji klubów demokratycznych; Stanęła na stanowisku obrony demokracji parlamentarnej; w momencie okupacji działała w konspiracji pod pseudonim "Prostokąt"; uznawała rząd emigracyjny; w 1943 nastąpił rozłam na przewarzająca część pozostającą w podziemiu londyńskim i Stronnictwo Polskiej Demokracji powiązane z PPR; latem 1944 na Lubelszczyźnie tak zwany odrodzone SD uznało platformę programową PKWN; jej czołowymi działaczami byli: W. Rzymowski, J. K. Wende; w KRN miała 17 posłów; weszła w skład Rządu Tymczasowego RP i TRJN; ściśle współdziałała z PPR w referendum ludowym 1946 i wyborach do Sejmu Ustawodawczego (1947); przyjęła wysunięty poprzez PZPR program budowy ustroju socjalistycznego; w VII 1950 weszła do niej część członków rozwiązanego SP; SD uczestniczyło we FJN, w okolicy PZPR i ZSL; najwyższą władzą był kongres, który wybierał Komitet Centralny; w 1982 SD zrzeszało 102 tys. członków; posiadało organizację młodzieżową Związek Młodzieży Demokratycznej (1945-1948, liczącą około 8 tys. Członków, w VII 1948 włączoną do ZMP) posiadało swoje wydawnictwo "Epoka"; czołowi działacze: S. Kulczyński, Z. Moskwa, A. Benesz, T. W. Młyńczak, E. Kowalczyk; organy prasowe: "Kurier Polski", "Tygodnik Demokratyczny".

Czym jest STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE (SD) znaczenie w Słownik definicji S .