stronnictwo pracy co to znaczy

Definicja STRONNICTWO PRACY (SP) w historii Polski: Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa

Definicja STRONNICTWO PRACY (SP)

Co to znaczy STRONNICTWO PRACY (SP): partia polityczna utworzona w X 1937 z połączenia Narodowej Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji ( Chrześcijańska Demokracja) i Związku Hallerczyków; unifikację przeprowadzono pod patronatem opozycyjnego wobec obozu rządzącego Frontu Morges; program został oparty na socjalnej nauce Kościoła, przeciwstawiał się totalitaryzmowi; opowiadał się za ustrojem parlamentarno-demokratycznym, za koniecznością stopniowej nacjonalizacji wielkiego przemysłu i przeprowadzeniem reformy rolnej, w polityce zagranicznej uznawał konieczność sojuszu z Francją i potrzebę utworzenia wokół Polski konfederacji środkowoeuropejskiej; w 1938 liczył około 20 tys. członków; przywódcy: W. Korfanty, K. Popiel, J. Haller; w l. 1939-1945 SP było reprezentowane w rządzie RP na uchodźstwie, stanowiło zaplecze polityczne gen. W. Sikorskiego; w państwie było jednym z głównych konspiracyjnych stronnictw, działało pod kryptonimem Romb; jego przedstawiciele, C. Ratajski, J. S. Jankowski, stali na czele Delegatury Rządu RP na Państwo; w 1942 odłączyła się ekipa reprezentująca tendencje lewicowe (między innymi Z. Felczak, T. Michejda), która w 1943 utworzyła z Kadrą Polski Niepodległej - Stronnictwo Zrywu Narodowego, które pod koniec wojny poparło KRN; SP kierowane poprzez K. Popiela podjęło oficjalną działalność w VIII 1945 uznając TRJN; pod naciskiem władz komunistycznych w XI 1945 doszło do zjednoczenia SP z Stronnictwem Zrywu Narodowego; w VII 1946 Popiel zawiesił działalność partii wobec prób opanowania Stronnictwa poprzez grupę lewicową zarządzaną poprzez Z. Felczaka, która utworzyła tak zwany nowe SP, podporządkowane PPR; przywódcy SP (A. Antczak, S. Bukowski, J. Hoppe, J. Kwasiborski) zostali w 1948 aresztowani i w 1951 skazani na kary wieloletniego więzienia; działalność nowego SP etapowo zamierała i w VII 1950 Porada Naczelna podjęła decyzję o włączeniu go do Stronnictwa Demokratycznego; liczebność: w VI 1946 około 100 tys. członków; organy prasowe ((między innymi "Polonia", "Obrona Ludu", "Rzeczpospolita".

Czym jest STRONNICTWO PRACY (SP) znaczenie w Słownik definicji S .