nauczanie tajne co to znaczy

Definicja TAJNE NAUCZANIE w historii Polski: w momencie rozbiorów, raczej w zaborze rosyjskim i

Definicja TAJNE NAUCZANIE

Co to znaczy TAJNE NAUCZANIE: organizowane od XIX w. w warunkach utraty niepodległości; 1) w momencie rozbiorów, raczej w zaborze rosyjskim i pruskim po upadku stworzenia styczniowego; polegało na organizowaniu różnych kursów i zajęć dokształcających, raczej z języka polskiego i historii Polski ( Towarzystwo Kursów Naukowych; Uniwersytet Latający); zakładano również organizacje zajmujące się oświatą pozaszkolną, które miały charakter legalny: Towarzystwo Oświaty Narodowej, Polska Macierz Szkolna, Towarzystwo Czytelni Ludowych; 2) w okresie II wojny światowej na terenach okupowanych zorganizowano sekretne nauczanie na skutek likwidacji szkół polskich na terenach wcielonych do Rzeszy i zamknięcia szkół średnich i wyższych na obszarze Generalnego Gubernatorstwa; początkowo organizowała je Sekretna Organizacja Nauczycielska, a od 1941 powstał departament oświaty i kultury Delegatury Rządu na Państwo (kierował nim w l. 1941-1945 C. Wycech, będący równocześnie prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego); nauczano na wszystkich szczeblach; działały również szkoły wyższe; nie zapobiegło to jednak niemożliwym do odrobienia stratom w zakresie oświaty: zniszczonych zostało 48 880 szkół podstawowych, 487 średnich i 17 wyższych (ogółem 60% stanu przedwojennego), a zginęło ponad 6 tys. nauczycieli i pracowników naukowych.

Czym jest Nauczanie Tajne znaczenie w Słownik definicji T .