krzywoustego bolesława co to znaczy

Definicja TESTAMENT BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO w historii Polski: Krzywousty ustanowił: 1) zasadę

Definicja TESTAMENT BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

Co to znaczy TESTAMENT BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO: akt prawny z 1138, na mocy którego książę Bolesław Krzywousty ustanowił: 1) zasadę pryncypatu; 2) podział państwa na: dzielnicę senioralną (najprawdopodobniej ziemia krakowska z Krakowem, ziemia sieradzka, wschodnia Wielkopolska z Gnieznem i część Kujaw); ponadto senior miał sprawować władzę zwierzchnią nad Pomorzem Zachodnim i Gdańskim; dzielnice dziedziczne: Władysław II Wygnaniec - Śląsk i ziemia lubuska, Bolesław IV Kędzierzawy - Mazowsze i część Kujaw, Mieszko III Stary - zachodnia Wielkopolska z Poznaniem, Henryk - ziemia sandomierska, księżna-wdowa Salomea jako dożywocie dostała ziemię łęczycką; żadnego nadziału nie dostał Kazimierz Sprawiedliwy, który ((najprawdopodobniej urodził się po śmierci Bolesława Krzywoustego (w 1167 po bezpotomnej śmierci Henryka objął część ziemi sandomierskiej); gwarantami testamentu byli cesarz i papież; wbrew założeniom testament nie zapobiegł wojnom domowym pomiędzy Bolesławowiczami, a wręcz przyczynił się do uruchomienia daleko posuniętego rozbicia dzielnicowego, upadku władzy centralnej i osłabienia Polski na arenie międzynarodowej.

Czym jest Krzywoustego Bolesława Testament znaczenie w Słownik definicji T .