toruń co to znaczy

Definicja TORUŃ w historii Polski: →Zakonem Krzyżackim, kończył tak zwany ogromną wojnę z zakonem

Definicja TORUŃ

Co to znaczy TORUŃ: 1) pokój zawarty 1 II 1411 pomiędzy Polską, Litwą a →Zakonem Krzyżackim, kończył tak zwany ogromną wojnę z zakonem 1409-1411 (→wojny polsko-krzyżackie) - Zakon rezygnował z Żmudzi na moment życia →Władysława Jagiełły i Witolda, a →Mazowsze odzyskiwało ziemię zawkrzańską; gwarantował ponadto dotychczasowe granice (pozostawiając również w granicach Polski →ziemię dobrzyńską) i zapewniał swobodę handlu; 2) pokój zawarty 19 X 1466 pomiędzy Polską a Zakonem Krzyżackim, kończył wojnę trzynastoletnią 1454-1466 (→wojny polsko-krzyżackie) - Polska odzyskiwała →Pomorze Gdańskie, →ziemię chełmińską i uzyskiwała →Warmię z Elblągiem i →Malbork; ziemie te utworzyły autonomiczną dzielnicę →Prusy Królewskie; kraj zakonne stawało się lennikiem królów polskich; 3) konfederacja zawiązana w 1767 dla obrony praw dysydentów (konfederacja w →Słucku) przeciwko dążeniom centralizacyjnym →Familii; popierana poprzez Danię, Rosję i Prusy sprowokowała konflikt wewnętrzny ze szlachtą katolicką i zawiązanie konfederacji szlachty katolickiej w →Radomiu.

Czym jest Toruń znaczenie w Słownik definicji T .