towarzystwo oświaty ludowej co to znaczy

Definicja TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ (TOL) w historii Polski: inicjatywy działaczy związanych z

Definicja TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ (TOL)

Co to znaczy TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ (TOL): organizacja działająca w zaborze pruskim; powstała w 1872 z inicjatywy działaczy związanych z "Dziennikiem Poznańskim"; celem było propagowanie oświaty dzięki bibliotek, czytelni, wędrujących po wsiach biblioteczek; TOL podnosiły świadomość narodową walcząc z polityką germanizacji; rozwiązane wyrokiem sądu w 1878.

Czym jest TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ (TOL) znaczenie w Słownik definicji T .