patriotyczne towarzystwo co to znaczy

Definicja TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE w historii Polski: Wolnomularstwa Narodowego; działał na terenie

Definicja TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE

Co to znaczy TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE: 1) Sekretny związek; powstał w 1821 po rozwiązaniu Wolnomularstwa Narodowego; działał na terenie wszystkich zaborów; skupiał kilkuset oficerów; postulował zjednoczenie wszystkich ziem polskich; liczył na przesilenie polityczne w Europie i konflikt pomiędzy zaborcami; na czele W. Łukasinski, po jego aresztowaniu w 1823 ppłk S. Krzyżanowski; prowadził rozmowy z sekretnymi organizacjami spiskowymi w Rosji; po klęsce dekabrystów aresztowania w 1826 rozbiły związek; sąd sejmowy w 1828 skazał spiskowców na niewielkie kary. 2) Organizacja rewolucyjna, zwana także Klubem Patriotycznym; powstała w Warszawie 1 XII 1830; przeciwstawiała się likwidacji stworzenia listopadowego; rozwiązana poprzez dyktatora J. Chłopickiego; wznowiła działalność 19 I 1831; jej przedstawiciele weszli w skład Rządu Tymczasowego i Rządu narodowego; po nocy 15 VIII rozwiązana poprzez gen. J. Krukowieckiego; prezesem był J. Lelewel; czołowi działacze: M. Mochnacki, T. Krępowiecki, J. Czyński, W. Zwierkowski.

Czym jest Patriotyczne Towarzystwo znaczenie w Słownik definicji T .