rolnicze towarzystwo co to znaczy

Definicja TOWARZYSTWO ROLNICZE w historii Polski: Polskim w 1857; opowiadała się za robota

Definicja TOWARZYSTWO ROLNICZE

Co to znaczy TOWARZYSTWO ROLNICZE: legalna organizacja ziemiańska; powstała w Królestwie Polskim w 1857; opowiadała się za robota organiczną; popularyzowała nowoczesne sposoby gospodarowania; popierała oczynszowanie chłopów; licząc około 4 tys. członków przekształciła się w swoisty parlament ziemiański; rozwiązana w 1861 poprzez A. Wielopolskiego; prezesem był A. Zamoyski.

Czym jest Rolnicze Towarzystwo znaczenie w Słownik definicji T .