towarzystwo uniwersytetu co to znaczy

Definicja TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO (TUR) w historii Polski: rozwijało działalność

Definicja TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO (TUR)

Co to znaczy TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO (TUR): organizacja kulturalno-oświatowa PPS założona w 1923; rozwijało działalność wydawniczą, odczytową w związkach zawodowych, współtworzyło instytucje kulturalne, między innymi Teatr Ateneum w Warszawie; w 1930 liczyło około 200 oddziałów; przy oddziałach TUR działały Koła Młodych, w 1926 przekształcone w Organizację Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego; główni działacze do 1939: S. Garlicki, A. Próchnik, A. Ciołkosz; w 1944 reaktywowane z inicjatywy tak zwany odrodzonej PPS; prowadziło między innymi Wyższą Szkołę Nauk Socjalnych; prezes W. Sokorski; na przełomie 1948 i 1949 połączone z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych Rzeczypospolitej Polskiej w Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych i Ludowych, w 1950 przejęte poprzez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

Czym jest TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO (TUR) znaczenie w Słownik definicji T .