stanław trembecki co to znaczy

Definicja TREMBECKI STANISŁAW w historii Polski: roztrwonieniu większości majątku, dzięki protekcji

Definicja TREMBECKI STANISŁAW

Co to znaczy TREMBECKI STANISŁAW: (1739-1812) - pisarz; po awanturniczej młodości i roztrwonieniu większości majątku, dzięki protekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego trafił do zaufanego kręgu uczestników "obiadów czwartkowych"; w czasach stanisławowskich był czołowym pisarzem dworskim; po abdykacji króla towarzyszył mu w czasie internowania w Grodnie i w Petersburgu; schyłek życia spędził na dworze Adama Czartoryskiego i Szczęsnego Potockiego; autor bajek (Bajki wybrane Ezopa, 1773-1775), ód i listów poetyckich (Dnia siódmego września, 1773, Oda na ruinę zakonu jezuitów, 1773, Oda nie do druku, 1773, List do posłów powracających z Grodna, 1793), poematów (Spartanka, Sofiówka 1806), erotyków i epitalamiów; uznanie przyniósł mu również dramat będący przeróbką wolterowskiego Syna marnotrawnego.

Czym jest Stanisław Trembecki znaczenie w Słownik definicji T .