stanu trybunał co to znaczy

Definicja TRYBUNAŁ STANU w historii Polski: odpowiedzialności osób pełniących najwyższe stanowiska

Definicja TRYBUNAŁ STANU

Co to znaczy TRYBUNAŁ STANU: został powołany ustawą z 26 III 1982; orzeka o odpowiedzialności osób pełniących najwyższe stanowiska państwowe za naruszenie konstytucji i ustaw; wg konstytucji RP z 2 IV 1997 złożona jest z przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego, 16 członków; przewodniczącym jest zawsze I Prezes Sądu Najwyższego; członkowie Trybunału są wybierani poprzez sejm na czas jego kadencji.

Czym jest Stanu Trybunał znaczenie w Słownik definicji T .