tymczasowa komja co to znaczy

Definicja TYMCZASOWA KOMISJA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIE w historii Polski: powstała w Wiedniu

Definicja TYMCZASOWA KOMISJA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIE

Co to znaczy TYMCZASOWA KOMISJA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIE: polityczna reprezentacja ugrupowań niepodległościowych; powstała w Wiedniu 10 XI 1912 na zjeździe przedstawicieli między innymi PPS-Frakcji Rewolucyjnej, PPSD, PSP, NZR, NZCH; w odezwie z XII 1912 wzywała do walki u boku wojsk austriacko-węgierskich z Rosją; miała koordynować akcję niepodległościową; sekretarzem był W. Jodko-Narkiewicz, potem L. Wasilewski; komendantem wojskowym J. Piłsudski; TKSSN podporządkowały się organizacje "Strzelca" i do V 1914 Polskie Drużyny Strzeleckie; w 1913 nazwę zmieniono na: Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych; rozwiązana 16 VIII 1914 w związku z utworzeniem NKN.

Czym jest TYMCZASOWA KOMISJA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIE znaczenie w Słownik definicji T .