tymczasowy komitet co to znaczy

Definicja TYMCZASOWY KOMITET REWOLUCYJNY POLSKI w historii Polski: momencie wojny polsko

Definicja TYMCZASOWY KOMITET REWOLUCYJNY POLSKI

Co to znaczy TYMCZASOWY KOMITET REWOLUCYJNY POLSKI: organ władzy utworzony poprzez polskich komunistów w momencie wojny polsko-bolszewickiej; powstał na podstawie decyzji Biura Polskiego KC WKP (b) z 23 VII 1920, komunikat o przejęciu władzy i jego składzie ogłoszono 30 VII w Białymstoku; działał na zajętych poprzez Armię Czerwoną terenach na Białostocczyźnie i części Mazowsza i Lubelszczyzny; w jego skład wchodzili: J. Marchlewski (przewodniczący), Edward Próchniak, F. Dzierżyński, Feliks Kon, Józef Unszlicht; 30 VII opublikował Manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi, zapowiadający utworzenie polskiej republiki radzieckiej, rozpoczął organizowanie Polskiej Armii Czerwonej; 22 VIII 1920 opuścił Białystok wspólnie z wycofującą się Armią Czerwoną.

Czym jest TYMCZASOWY KOMITET REWOLUCYJNY POLSKI znaczenie w Słownik definicji T .