tymczasowy rzˇd jedności co to znaczy

Definicja TYMCZASOWY RZˇD JEDNOŚCI NARODOWEJ (TRJN) w historii Polski: 1945; premierem był E

Definicja TYMCZASOWY RZˇD JEDNOŚCI NARODOWEJ (TRJN)

Co to znaczy TYMCZASOWY RZˇD JEDNOŚCI NARODOWEJ (TRJN): został powołany poprzez prezydenta KRN B. Bieruta 28 VI 1945; premierem był E. Osóbka-Morawski (PPS), a wicepremierami: W. Gomułka (PPR) i S. Mikołajczyk (PSL); powstał wskutek kompromisu osiągniętego na konferencji moskiewskiej (17-21 VI 1945) między ekipą działaczy emigracyjnych na czele ze S. Mikołajczykiem, ekipą niezależnych demokratów i liberałów w państwie i przedstawicielami KRN i Rządu Tymczasowego; został uznany poprzez wszystkie państwa koalicji antyhitlerowskiej; przeprowadził referendum ludowe 1946 i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 I 1947; rozwiązany w II 1947.

Czym jest TYMCZASOWY RZˇD JEDNOŚCI NARODOWEJ (TRJN) znaczenie w Słownik definicji T .