volkslta co to znaczy

Definicja VOLKSLISTA w historii Polski: Narodowościowa; wprowadzona decyzją ministra spraw

Definicja VOLKSLISTA

Co to znaczy VOLKSLISTA: (z niemieckiego Deutsche Volksliste) - Niemiecka Spis Narodowościowa; wprowadzona decyzją ministra spraw wewnętrznych Rzeszy W. Fricka i komisarza rzeszy ds. umacniania niemczyzny na wschodzie H. Himmlera w 1941; dzieliła ludność na obszarach okupowanych ( okupacja niemiecka) na 4 ekipy: I - zasłużonych przed 1939 dla niemczyzny, II - popierających aktywnie niemieckość przed 1939, III - mającą powiązania z polskością, ale mogącą się stać pełnowartościową częścią niemieckiej wspólnoty narodowej (w tej ekipie znaleźli się między innymi: Kaszubi, Mazurzy, Górnoślązacy i Górale), IV - posiadającą pochodzenie niemieckie, ale poddaną procesowi polonizacji przed 1939; osoby z ekipy I i II otrzymywały pełne obywatelstwo niemieckie, osoby z ekipy III tylko przynależność państwową (albo obywatelstwo na wyznaczony 10-letni moment); osoby znajdujące się poza spisem narodowościową na terenach wcielonych do Rzeszy docelowo zamierzano w całości wysiedlić z tego obszaru; w Generalnym Gubernatorstwie przyznano status volksdeutschów około 90 tys. osobom (zrównano ich w prawach z ekipą I i II na terenach wcielonych); ponadto poprzez cały moment wojny nadawano status volksdeutschów osobom zamieszkałym na terenie GG (miały one status ekipy III i IV na terenach wcielonych); po wojnie osoby, które przyjęły niemiecką listę narodowościową podlegały, procesowi weryfikacji.

Czym jest VOLKSLISTA znaczenie w Słownik definicji V .